പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് മോങ്ങത്തെ രാഷ്ടീയ സാഹജര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തി ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍ ‘ഉസ്‌മാന്‍ മൂചികുണ്ടിലും ഉമ്മര്‍ കൂനേങ്ങലും’ തയ്യാറാക്കിയ തുടര്‍ ലേഖനം “തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും മോങ്ങത്തെ രാഷ്ട്രീയവും” നാളെ മുതല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment