വിവാഹിതരായി

വിവാഹിതരായി
മോങ്ങം: മോങ്ങം മഹല്ല് കമ്മിറ്റി സെക്രടറി കരിമ്പിങ്ങല്‍ സി.കെ.മുഹമ്മദ് ബാപ്പു വിന്റെ മകന്‍ സുനീര്‍ഷായും ചീനിക്കല്‍ മന്നിതൊടി പോക്കര്‍ മകള്‍ ഫാത്തിമയും വിവാഹിതരായി. ഇന്നെലെ അറവങ്കര മെട്രോ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ നാട്ടിലെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment