ഈദ് ആശംസകള്‍

ആത്മ സംസ്കരണത്തിന്റെ പുണ്ണ്യമാസത്തിന് വിടച്ചൊല്ലി സമാഗതമാവുന്നു ഈദുള്‍ ഫിത്വര്‍.... എല്ലാ വായനക്കാര്‍ക്കും “എന്റെ മോങ്ങം ന്യൂസ് ബോക്സിന്റെ” ഈദ് ആശംസകള്‍ 

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment