നബീല്‍ കൊല്ലൊടിക വിവാഹിതനായി

        മോങ്ങം: കൊല്ലടിക അലവി(നാണി)യുടെ മകന്‍ പനപ്പടിക്കല്‍ നബീല്‍ വിവാഹിതനായി.വെള്ളുവമ്പ്രം പുളിക്കല്‍ മുഹമ്മദിന്റെ മകള്‍ സമീലയാണ് വധു.

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment