മദ്യം തിന്മകളുടെ മാതാവ്:(ഭാഗം 2) പി.പി.മുഹമ്മദ് കുട്ടി മദനി

          നബി(സ) വീണ്ടും പറയുന്നു: “മദ്യം സേവിക്കുന്നത് വൻ പാപങ്ങളിൽ പെട്ടതാകുന്നു. മദ്യം സേവിക്കുന്നവൻ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കും, മാതാപിതാക്കളെയും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുകയില്ല“. എല്ലാം സ്വന്തം ഭാര്യമാരായി കണക്കാക്കി പ്രവർത്തിക്കും. മരുന്നിനു പോലും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് നബി(സ) പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കൽ താരിഖ് ഇബ്നു സുവൈദ് നബി(സ) യോട് കള്ള് കൊണ്ട് ചികിത്സ നടത്തിക്കൂടെയെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നബി(സ) പറഞ്ഞു: “അതു മരുന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് രോഗമാകുന്നു“. ബാർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുവരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണല്ലോ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. “അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കള്ള് വിളമ്പുന്ന ടൈനിംഗ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കരുത് (ഭക്ഷണം കഴികരുത്).
       ഒരിക്കൽ നബി(സ) 15 കാര്യങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അവ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ലോകത്ത് പല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പൊതു മുതൽ തോന്നിയ പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും , അമാനത്ത് (വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച വസ്‌ഥു) സ്വന്തം സമ്പാധ്യമാക്കുകയും സക്കാത്ത് (കൊടുക്കാതെ) കടമാക്കപ്പെടുകയും മതപരമായ ലക്ഷ്യത്തിനല്ലാതെ (ഭൌതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി) അറിവ് നേടുകയും, പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ അനു സരിച്ച് നടക്കുകയും, മാതാവിനെ ധിക്കരികുകയും, ചങ്ങാതിയെ അടുപ്പിക്കുകയും പിതാവിനെ അകറ്റുകയും, പള്ളികലിൽ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും, ഗോത്രത്തിന്ന് അവരിൽ ദുശിച്ചവൻ തലവനായി വരികയും, ജനങ്ങളുടെ നേതാവ് അവരിൽ കൊള്ളരുതാത്തവനായി വരികയും, ഒരാൾ അയാളുടെ ദ്രോഹം ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും, നർത്തകികളും സംഗീതോപകരണങ്ങളും രംഗത്ത് വരികയും, പലതരം ലഹരി വസ്‌തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും, പിൻകാമികള്‍ മുൻകാമികളെ ശപിക്കപെടുകയും ചെയ്താൽ  തിർച്ചയായും തീ കാറ്റും, ഭുമി കുലുക്കവും, ഭൂമി പിളർപ്പും, രൂപ മാറ്റവും, ചരൽ മഴയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊള്ളുക. ചരടറ്റ മാലയെപ്പോലെ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി തുടരെയുള്ള പലതും സംഭവിക്കും .
       മദ്യമെന്ന ഈ തിന്മ നാട്ടിൽ നിന്നും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മോങ്ങത്തെ എല്ലാ വിഭാഗമാളുകളും ജാതി മത കക്ഷി ഭേതമന്യെ ഒരു കൂട്ടായ്മക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം ഈ നവമ്പർ 20 ന് മോങ്ങത്ത് വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു. മോങ്ങത്തെ മൂന്ന് പള്ളികളിലേയും ഇമാമുമാർ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഉൽബോധനം നടത്തി. വിവിധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്ക് ഈ സംഘടന രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ തിന്മകെതിരെ സഹകരിക്കുക. അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ.... അള്ളാഹുവേ ഇതൊരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കേണമേ....ആമീൻ.

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment