അന്‍‌വാറില്‍ ക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിച്ചു

            മോങ്ങം : അന്‍‌വാറുല്‍ ഇസ്ലാം വിമന്‍സ് അറബിക് കോളേജില്‍ എന്‍ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ആര്‍ ആര്‍ സി, പെയിന്‍ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിച്ചു. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ആമിന അന്‍‌വാരിയ ചടങ്ങ് ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോക്ടര്‍ അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ കോയ തങ്ങള്‍ അദ്ധ്യക്ഷനായ പരിപാടിയില്‍ ഡോ. ആബിദ് അരീക്കോട് ക്ലാസെടുത്തു. ഡോ. റം‌ലത്ത്, സി.കെ ഫസീന, മുഹ്‌സിന എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment