എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി.ബുക്കിലെ തെറ്റ്‌ തിരുത്താന്‍ ജില്ല അദാലത്ത് ശനിയാഴ്ച്ച


       മലപ്പുറം: എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി.ബുക്കിലെ തെറ്റ്‌ തിരുത്തുന്നതിന് പരീക്ഷാഭവന്‍ ജൂണ്‍ 30ന് (ശനിയാഴ്‌ച) ജില്ലയില്‍ അദാലത്ത്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലപ്പുറം ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി  ജനനതീയതിയിലെ പിഴവ്, വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പേര്, മാര്‍ക്ക്, ജനനസ്ഥലം, ജാതി, മതം, ലിംഗം, വിലാസം, തിരിച്ചറിയല്‍ അടയാളം തുടങ്ങിയവ തിരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകളാണ് പരിഗണിക്കുക. അദാലത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ സ്‌കൂള്‍ പ്രധാന അധ്യാപകന്‍ മുഖേനയാണ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്.

     ജനനതീയ്യതി തിരുത്തുന്നതിന് 500 രൂപയും മറ്റ് തിരുത്തലുകള്‍ക്ക് 30 രൂപയുമാണ് ചെലാനടയേ്ക്കണ്ടത്. ട്രഷറിയിലോ എസ്.ബി.ടി.യിലോ ചെലാന്‍ ഒടുക്കാം. ട്രഷറിയില്‍ 0202-01-102-92 എന്ന അക്കൗണ്ടിലും എസ്.ബി.ടി.യില്‍ 077ബി(സി)ഐ.എസ്.എസ്.എ കേരള എന്ന എക്കൗണ്ടിലുമാണ് പണമടയേ്ക്കണ്ടത്. പതിനഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനകമുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് പരീക്ഷാഭവന്‍ മുഖേന തിരുത്തുക. നിലവില്‍ തിരുത്തലിനുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും പുതിയ അദാലത്തില്‍ പരിഗണിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 
30ന് രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കും. നിലവില്‍ 30ന് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുക. വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍വീണ്ടും ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
അപേക്ഷാ ഫോറവും വിശദവിവരങ്ങളും www.keralapareekshabhavan.in എന്ന് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. 


report : Saleeq.P.koyappathodu mongam
കടപ്പാട്: നമ്മുടെ ചെറുപുത്തൂര്‍

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment