മോങ്ങം യൂണിറ്റ് കെ എം സി സി യൂണിറ്റ് യോഗം ശറഫിയ്യയില്‍

                 ജിദ്ദ: ജിദ്ദയിലെ മോങ്ങം യൂണിറ്റ് കെ എം സി സി യോഗം 14 / 12 / 12 ന് ശറഫിയ്യയില്‍ ചേരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച്ച മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരാനന്തരം ശറഫിയ്യയിലെ അല്‍‌റയാന്‍ പോളി ക്ലിനിക്കില്‍ വെച്ച് ചെരുന്ന യോഗത്തില്‍ മുഴുവന്‍ പ്രവര്‍ത്തകരും ക്രിത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന് പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment