മോങ്ങം മഹല്ല് റിലീഫ് കമ്മിറ്റി വാര്‍ഷികം


             ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന മോങ്ങം നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ ജിദ്ദ മോങ്ങം മഹല്ല് റിലീഫ് കമ്മിറ്റി പതിമൂന്നാം വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ ബോഡിയും കുടുംബ സംഗമവും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ശറഫിയ്യയിലെ ലക്കി ദര്‍ബാറില്‍ 7- 3 - 2013 ന് രാത്രി 7-30 ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ മുഴുവന്‍ ആളുകളും പങ്കെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അല്‍മജാല്‍ അബ്‌ദുറഹിമാന്‍ ഹാജി അറിയിച്ചു.

3 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Hello..
Earn money from your blog/site/facebook group
I have visited your site ,you are doing well..design and arrangements are really fantastic..
Here I am to inform you that you can add up your income.
Our organization Kachhua is working to help students in their study as well as in prepration of competitive examination like UPSC,GPSC,IBPS,CA-CPT,CMAT,JEE,GUJCATE etc and you can join with us in this work. For that visit the page
http://kachhua.in/section/webpartner/
Thank you.
Regards,

For further information please contact me.

Sneha Patel
Webpartner Department
Kachhua.com
Watsar Infotech Pvt Ltd

cont no:02766220134
(M): 9687456022(office time;9 AM to 6 PM)

Emai : help@kachhua.com

Site: www.kachhua.com | www.kachhua.org | www.kachhua.in

Post a Comment