ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള മോങ്ങത്തിനു വിജയം

കെ.എം.ഫൈസല്‍
മോങ്ങം: വണ്ടൂരില്‍ വെച്ച് നടന്ന മലപ്പുറം ജില്ലാ സ്‌കൂള്‍ ശാസ്ത്ര മേളയില്‍ കൊണ്ടോട്ടി സബ് ജില്ലയെ പ്രധിനിതീകരിച്ച മോങ്ങം എ.എം യു.പി സ്‌കൂളിലെ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ത്തികള്‍ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. കെ.എം.സന,ഫര്‍ഷാദ്.കെ എന്നിവരാണ് സയന്‍സ് വര്‍ക്കിങ്ങ് മോഡലില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്.ഇവര്‍ ഇനി എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന തല ശാസ്ത്ര മേളയില്‍ മലപ്പുറം ജില്ലയെ പ്രധിനിതീകരിച്ചു പങ്കെടുക്കും.
                    സബ് ജില്ലാ തലത്തില്‍ ജേതാക്കളായ മോങ്ങം സ്‌കൂളിനു ജില്ലാ തലത്തില്‍ നിന്നു സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്കുള്ള ഈ ഉയര്‍ച്ച അഭിമാനകരമായ നേട്ടം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ സബ് ജില്ലാതലത്തില്‍ ശാസ്ത്ര മേളക്കു പുറമെ കായിക മേളയിലും, ഗാന്ധി ദര്‍ശന്‍ കലാമേളയിലും എല്ലാം മോങ്ങം എ.എം.യു.പി സ്‌കൂള്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും പി.ടി.എ യുടെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും എല്ലാം കഠിന ശ്രമഫലമായി മോങ്ങം എ.എം.യു.പി സ്കൂള്‍ ചൂടിയ വിജയ കിരീടത്തിലെ പൊന്‍‌തുവലായിരിക്കുകയാണ് ഈ കുരുന്നു കളുടെ ഈ നേട്ടം.   

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment