അനിശ്ചിതത്തിനു വിരാമം, അഞ്ചാം വാര്‍ഡ് കുഞ്ഞുട്ടിക്ക്

അനിശ്ചിതത്തിനു വിരാമം, അഞ്ചാം വാര്‍ഡ് കുഞ്ഞുട്ടിക്ക്
 മാറിമറിചിലുകള്‍ക്കും അനിശ്ചിതത്തിനു വിരാമമിട്ടു കൊണ്ടു അഞ്ചാം വാര്‍ഡില്‍ മുസ്ലിം ലീഗിലെ കോടിതൊടിക ഷഫീഖിനെ പരാജയപെടുത്തി ജനാധിപത്ത്യ മുന്നണിയിലെ ബങ്കാളത്ത് പോക്കര്‍ എന്ന കുഞ്ഞുട്ടി വിജയിച്ചൂ.നേരത്തെ ഷഫീഖ്  20 വോട്ടിനു വിജയിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും റീ കൌണ്ടിങ്ങില്‍ കുഞ്ഞുട്ടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചതോടെ മൊറയൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഫലമറിഞ്ഞ അഞ്ച് വാര്‍ഡുകളില്‍ മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ നേടി മുസ്ലിം ലീഗും രണ്ടു സീറ്റുകള്‍ നേടി ജനാതിപത്യമുന്നണിയും മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു.

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment