വിസ്മയ ക്ലുബ്ബ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണ്ണമെന്റ് നടത്തുന്ന

    മോങ്ങം വിസ്മയ ക്ലുബ്ബ് നെഹ്രു യുവ കേന്ദ്രയുമായി സഹകരിച്ച് ജില്ലാ തല ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണ്ണമെന്റ് സഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഏപ്രില്‍ അവസാനവാരം മൊറയൂര്‍ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിലും ഹൈസ്കൂള്‍ ഗ്രൌണ്ടിലുമായിട്ടാണ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുക. ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നായി മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീമുകള്‍ ടൂര്‍ണ്ണമെന്റില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment