ജില്ലാ തല ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണ്ണമെന്റ് തുടങ്ങി

       മോങ്ങം: സീഡീസ് റോം‌ ബോയ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത് ജില്ലാ തല ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണ്ണമെന്റ് തടപ്പറമ്പ് ഉമ്മുല്‍ഖുറാ മൈതാനിയില്‍ ആരംഭിച്ചു. ടൂര്‍ണ്ണമെന്റ് ശിഹാബ് കൂനേങ്ങല്‍ ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ 32 ടീമുകളാണ് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ടൂര്‍ണ്ണമെന്റില്‍ മോങ്ങം  സീഡീസ് റോം‌ വിന്നേര്‍സ് ട്രോഫിയും, ഇ-ടെക് കമ്പ്യുടേര്‍സ് വിന്നേഴ്സ് ക്യാഷ് അവാര്‍ഡും, കിവീസ് ഫ്രൂട്സ് റണ്ണേര്‍സ് ട്രോഫിയും, ചിത്രാലയ ആര്‍ട്സ് സ്റ്റിക്കര്‍ &കട്ടിംഗ് റണ്ണേര്‍സ് ക്യാഷ് അവാര്‍ഡും സമ്മനിക്കും.

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment