സി.കെ ആറാം തമ്പുരാന്‍

സി.കെ ആറാം തമ്പുരാന്‍
  മൊറയൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ  ആറാം വാ‍ര്‍ഡില്‍ നാലാം അങ്കത്തിനിറങ്ങിയ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധി നിലവിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ സി.കെ.മുഹമ്മദ് എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി ജനാധിപത്ത്യ മുന്നണിയുടെ ടി.പി.ആലിക്കുട്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആറാം വാര്‍ഡിന്റെ പ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.  
0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment