നജുമുദ്ധീന്റെ കഥകള്‍

                                    

ലോകത്തിലെ കരുത്തനായ, കറുത്തവനായ പ്രസിഡന്റ്‌, അഹിംസാ പ്രവാച.....സി.കെ.നജ്മുദ്ദീന്റെ കൊച്ചു കഥകള്‍ക്ക് ഇപ്പൊള്‍ നിങ്ങളുടെ ഈ വിരല്‍തുമ്പ് ഒന്നമര്‍ത്തുക  
നിങ്ങളുടെ കഥ, കവിത, ലേഖനങ്ങള്‍ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് entemongam@gmail.com   എന്ന മെയിലില്‍ അയച്ചുതരിക

0 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (g-mail ഐഡി ഉപയോഗിക്കുക):

Post a Comment